Uparivanje AgentCASH čitača kartica (Miura 010) s mobilnim uređajem

1. Funkcionalnosti čitača kartica (Miura M010)

 

2.1. Uparivanje mobilnog uređaja i čitača kartica Bluetooth vezom 

Koraci za uparivanje:

 • Uključite čitač kartica i mobilni uređaj te ih postavite u neposrednu blizinu.
 • Na čitaču kartica pokrenite uparivanje pritiskom na Bluetooth gumb ili pritiskom na tipku ‘Potvrdi’ () držeći 10-ak sek (dok plava indikator lampica za Bluetooth vezu ne počne treperit brzo, a na ekranu čitača ne zatreperi Bluetooth ikona).
 • U postavkama mobilnog uređaja uključite Bluetooth vezu i postavite vidljivost uređaja (vidljivost svim Bluetooth uređajima u blizini).
 • Na listi dostupnih uređaja izaberite čitač kartica, koji se prikazuje kao AgentCASH-zadnje tri znamenke serijskog broja.
 • Na mobilnom uređaju ispisuje se poruka s brojčanim kodom za uparivanje uređaja.
 • Na čitaču kartica ispisuje se isti brojčani kod.
 • Potvrdite uparivanje na mobilnom urađaju dodirom na ‘OK’.
 • Potvrdite uparivanje na čitaču kartica pritiskom na ‘Potvrdi’ ().

Čitač kartica je sada na popisu uparenih uređaja. Nakon što ste jednom uparili uređaje, oni će se automatski povezivati svaki put kad pokrenete AC aplikaciju.

Napomena 1.: Za Android ver. 8.0 pojavljuje se sljedeći prozor kod uparivanja

Pasted_image_at_2018_03_28_01_43_PM__1_.png

 

Za uparivanje uređaja dodirnite UPARI, a kvadrat pored poruke o prikupljanju podataka ostavite neoznačenim.

Napomena 2.: Za ispravno funkcioniranje, čitač kartica istovremeno može biti uparen samo s jednim mobilnim uređajem.

2.2. Povezivanje čitača kartica s aplikacijom

Nakon što su uređaji uspješno upareni Bluetooth vezom, potrebno je povezati čitač kartica s aplikacijom:

 1. Prijavite se u aplikaciju.
 2. Uđite u glavni meni () i odaberite Postavke->Čitači kartica.
 3. U novom prozoru prikazuje se lista dostupnih čitača kartica. Provjerite je li Vaš čitač kartica označen narančastom kvačicom (npr. AgentCASH777 ). Ako nije, kliknite na čitač kartica u listi i pojavit će se kvačica. Čitač je sad povezan s aplikacijom i spreman za transakciju.

IMG_0133.jpg

3. Koraci za uklanjanje mogućih poteškoća pri uparivanju 

Ukoliko postoje poteškoće s uparivanjem uređaja, provedite sljedeće operacije na mobilnom uređaju i čitaču kartica. 

 1. Provjerite je li čitač kartica uključen.
 1. Provjerite je li na čitaču kartica uključena Bluetooth veza (treperi plava lampica).
 1. Resetirajte Bluetooth vezu pritiskom na Bluetooth gumb ili pritiskom na tipku ‘Potvrdi’ () držeći ju 5s.
 1. U postavkama mobilnog uređaja isključite i ponovno uključite Bluetooth vezu.
 1. Rasparite uređaje i ponovno ih uparite:
 • U postavkama mobilnog uređaja odite na Postavke->Uređaji i obrišite čitač s liste uparenih uređaja.
 • Isključite i ponovno uključite čitač kartica.
 • Isključite i ponovno uključite mobilni uređaj.
 • Ponovite operaciju uparivanja uređaja opisanu u poglavlju 2.

Jedino u slučaju da niti jedan od prethodnih koraka ne riješi problem uparivanja uređaja, resetirajte čitač kartica na tvorničke postavke.

Koraci za resetiranje čitača na tvorničke postavke:

 • Uzmite npr. spajalicu za papir i umetnite ju u rupicu pored gumba za uključivanje čitača.
 • Držite spajalicu dok na čitaču ne zasvijetle zeleno sve četiri LED lampice na prednjoj strani uređaja.
 • Na ekranu čitača ispisuje se poruka s opcijama. Odaberite opciju 2 (System restore) i potvrdite pritiskom na ‘Potvrdi’ (). Pričekajte da na ekranu čitača počne treperiti ikona za Bluetooth.
 • Ponovite korake za uparivanje uređaja sljedeći uputu iz poglavlja 2.

Ukoliko nakon svih ovih koraka još uvijek postoje poteškoće s uparivanjem uređaja, vratite čitač trgovcu.

PAŽNJA! ZA ISRAVAN RAD mPOS UREĐAJA PRIPAZITE DA SE UREĐAJ NIKAD DO POTPUNOSTI NE ISPRAZNI. POTPUNO PRAŽNJENJE BATERIJE UREĐAJA UZROKUJE ZAKLJUČAVANJE UREĐAJA RADI MJERE SIGURNOSTI U SVRHU ZAŠTITE PODATAKA.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari