Kreiranje proizvoda u AgentCASH aplikaciji

Za kreiranje proizvoda u AgentCASH aplikaciji:

  1. Pozicionirajte se u košaricu.
  2. Provjerite prikazuje li se u desnom dijelu ekrana lista svih proizvoda (ne prečaci). Ako je potrebno, prebacite prikaz proizvoda iz prečaca u prikaz liste svih proizvoda dodirom na ikonu liste pri dnu ekrana (tri vodoravne crtice).
  3. Za kreiranje novog proizvoda dodirnite znak '+' u gornjem desnom kutu ekrana.
  4. Na crtu ispod 'Naziv proizvoda' upišite željeni naziv. Automatski se kreira kratica, koja se prikazuje u listi proizvoda pored punog naziva te kao ikona prečaca proizvoda. Automatski kreirana kratica može se preimenovati. Upišite željenu kraticu na crtu ispod 'Kratica'. Ovo polje obavezno mora biti ispunjeno!
  5. Iz spektra boja odaberite boju za ikonu proizvoda ili dodajte sliku dodirom na ikonu fotoaparat. Sliku možete kreirati trenutno fotografiranjem ili odabirom već postojeće slike u Slike/Galerija folderu Vašeg mobilnog uređaja. Preporučeni format slike je kvadrat dimenzije od najmanje 500x500 piksela.
  6. Upišite jediničnu cijenu proizvoda. Cijenu ostavite praznom ako ju želite unijeti u trenutku prodaje.
  7. Označite određeni porez, ukoliko je uračunat u cijenu.
  8. Po završetku dodirnite 'DODAJ' u gornjem desnom kutu ekrana. Proizvod je sada vidljiv u listi svih proizvoda.

*U aplikaciji nije moguće dodavanje varijanti proizvoda, složenih proizvoda te brisanje proizvoda.

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari