Upravljanje prečacima proizvoda u AgentCASH aplikaciji

1. Dodavanje prečaca proizvoda:

 1. Pozicionirajte se u košaricu.
 2. Dodirnite ikonu stranice s kraticama proizvoda (mreža ljubičastih kvadratića).
 3. Dodirnite ikonu olovka za uređivanje.
 4. Pozicionirajte se na stranicu na koju želite dodati prečac proizvoda.
 5. Dodirnite + u kvadratičnoj mreži na poziciji na koju želite postaviti prečac.
 6. Izaberite proizvod s liste proizvoda za koji želite kreirati prečac.
 7. Po završetku dodavanja svih željenih prečaca dodirnite SPREMI.
 8. Po želji, izmijenite naziv stranice s prečacima proizvoda slijedeći uputu u poglavlju 2.

 

2. Preimenovanje naziva stranice s prečacima proizvoda:

 1. Pozicionirajte se u košaricu.
 2. Dodirnite ikonu stranice s kraticama proizvoda (mreža ljubičastih kvadratića).
 3. Dodirnite ikonu olovka za uređivanje.
 4. Dodirnite naziv stranice i zadržite koju sekundu što će otvoriti prozor za izmijenu naziva stranice. Preodređen naziv stranice je numerički (1,2,3...).
 5. U novootvoreni prozor, unesite naziv stranice kratica (npr. Fotelje i stolice).
 6. Dodirnite OK za spremanje naziva.
 7. Dodirnite SPREMI u gornjem desnom kutu ekrana za spremanje promjena.

 

3. Dodavanje proizvoda u košaricu korištenjem prečaca:

 1. Pozicionirajte se u košaricu.
 2. Dodirnite ikonu stranice s kraticama proizvoda (mreža ljubičastih kvadratića).
 3. Dodirnite stranicu s prečacima na kojoj se nalazi željeni proizvod.
 4. Dodirnite prečac proizvoda. Po želji uredite količinu proizvoda u košarici ili dodajte još koji proizvod u košaricu.
 5. Dodirnite ukupan iznos na dnu ekrana za naplatu.

 

4. Brisanje prečaca proizvoda:

 1. Pozicionirajte se u košaricu.
 2. Dodirnite ikonu stranice s kraticama proizvoda (mreža ljubičastih kvadratića).
 3. Dodirnite ikonu olovka za uređivanje.
 4. Dodirnite prečicu proizvoda koju želite obrisati i zadržite dok se u lijevom dijelu ekrana ne pojavi oznaka X s porukom 'Dovuci ovdje za uklanjanje prečaca'. Dovucite prečac prstom u označeni dio ekrana crvenom bojom.
 5. Po završetku dodirnite SPREMI.

*Nakon što ste obrisali prečac proizvoda, proizvod je i dalje dostupan na listi proizvoda te se u svakom trenutku može ponovno dodati u prečace.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari