Kreiranje proizvoda

Kreiranje proizvoda u AgentCASH web korisničkom sučelju:

 1. Prijavite se u administratorske postavke svog AgentCASH korisničkog računa preko weba.
 2. U izborniku s lijeve strane ekrana kliknite na 'Proizvodi'.
 3. Za dodavanje novog proizvoda kliknite na '+DODAJ' u gornjem desnom kutu ekrana.
 4. Na crtu ispod 'Naziv proizvoda' upišite željeni naziv. Automatski se kreira kratica, koja se prikazuje u listi proizvoda pored punog naziva te kao ikona prečaca proizvoda u aplikaciji. Automatski kreirana kratica može se preimenovati. Upišite željenu kraticu na crtu ispod 'Kratica'. Ovo polje obavezno mora biti ispunjeno!
 5. Iz spektra boja odaberite boju za ikonu proizvoda ili dodajte već postojeću sliku klikom na 'Odaberi datoteku'. Pozicionirajte se u folder u kojem se nalazi željena slika. Preporučeni format slike je kvadrat dimenzije od najmanje 100x100 piksela.
 6. Upišite cijenu proizvoda. Cijenu ostavite praznom ako ju želite unijeti u trenutku prodaje putem AgentCASH aplikacije. Unos cijene je obavezan za proizvode koji se dodaju u web trgovinu.
 7. Po završetku kliknite na 'SPREMI' u donjem desnom kutu ekrana. Proizvod je sada vidljiv u listi proizvoda.
 8. Kako bi se novo dodani proizvodi sinkronizirali s AgentCASH aplikacijom, izađite iz aplikacije i ponovno ju pokrenite.

Opcionalno:

 1. Dodajte proizvod u kategoriju.
 2. Upišite kataloški broj.
 3. Unesite bar kod proizvoda ako koristite dodavanje proizvoda u košaricu očitavanjem bar kod skenerom. 
 4. Upišite težinu proizvoda u kg (npr. za 250g unesite 0,25 koristeći zarez kao decimalnu točku). Ova opcija je poželjna za proizvode, koji će bit dodani u web trgovinu, radi izračuna troškova dostave.
 5. Dodajte opis proizvoda, koji će bit vidljiv kod proizvoda u web trgovini.
 6. Upišite sniženu cijenu proizvoda za proizvode na sniženju.
 7. Ako je u cijenu uračunat porez, pomaknite klizač u desno kod određenog poreza.
 8. Za praćenje proizvoda na skladištu aktivirajte opciju 'Prati stanje na skladištu' pomakom klizača u desno.
 9. Dodajte stavke proizvoda za kreiranje složenog proizvoda od nekoliko komponenti.
 10. Dodajte varijante proizvoda (npr. boja, veličina, oblik, sastav i sl.).

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari