Kreiranje i slanje ponude (Link2Pay)

Prednost slanja ponude je mogućnost kreiranja personaliziranih ponuda prema potrebi kupca.

Slanjem ponude online, kupcu se e-mailom dostavlja ponuda - Link2Pay, koji ga jednim klikom vodi do online forme za plaćanje. 

U ponudi:

 • dodajte stavke ponude iz svog web shopa
 • dodajte nove stavke ponude, koje nisu nužno sadržane u web shopu (npr. usluga rezervacije)
 • prilagodite cijenu i količinu
 • dodajte popust
 • dodajte opis ponude
 • odredite vrijeme trajanja ponude
 • dodajte podatke o kupcu

Kreiranje ponude:

 1. Prijavite se u svoj korisnički račun preko web sučelja putem linka za prijavu
 2. U glavnom izborniku odaberite Webshop->Ponude.
 3. Kliknite na +DODAJ.
 4. Opcionalno, unesite serijski broj ponude (u formatu broja npr. 56).
 5. U padajućem izborniku 'Jezik' odaberite jezik ponude.
 6. U padajućem izborniku 'Kupci' odaberite postojećeg kupca ili počnite unositi ime kupca i kliknite na 'Stvori novi' za dodavanje novog kupca.
 7. Opcionalno, dodajte opis ponude u polje Opis'.
 8. U padajućem izborniku 'Stavka' odaberite stavku iz web shopa ili kreirajte novu stavku unosom naziva i klikom na 'Stvori novi'.
 9. Uredite količinu i cijenu stavke. Opcionano, dodajte porez ili popust.
 10. Klikom na kalendar označite datum isteka ponude. Opcionalno, označite sat isteka ponude.
 11. Po završetku kliknite na SPREMI. Ponuda je sad spremena kao skica i moguće ju je naknadno uređivati prije slanja.

Uređivanje i slanje ponude:

 1. Prijavite se u svoj korisnički račun preko web sučelja putem linka za prijavu
 2. U glavnom izborniku odaberite Webshop->Ponude.
 3. Odaberite skicu ponude s liste ponuda i kliknite na UREDI za dodatno uređivanja prije slanja ili kliknite na POŠALJI za slanje ponude. Klikom na PRIKAŽU PONUDU možete vidjeti kako se ponude prikazuje kupcu.

Brisanje ponude:

 1. Prijavite se u svoj korisnički račun preko web sučelja putem linka za prijavu
 2. U glavnom izborniku odaberite Webshop->Ponude.
 3. Odaberite ponudu s liste ponuda i kliknite na crvenu ikonu koša za smeće Screen_Shot_2017-08-03_at_16.21.47.png za brisanje ponude ili skice. 

Obrada ponude

Nakon što je kupac uplatio po ponudi preko Lin2Pay online forme, stanje ponude se u listi ponuda (Webshop->Ponude) automatski ažurira u Plaćeno i Neobrađena.  Nakon što je proizvod dostavljen ili usluga izvršena, ponuda se može označiti kao Obrađena, odabirom plaćene ponude u listi ponuda i dalje klikom na OZNAČI OBRAĐENOM.

Slanje potvrde o naplati:

 1. Prijavite se u svoj korisnički račun preko web sučelja putem linka za prijavu
 2. U glavnom izborniku odaberite Prodaja->Naplate.
 3. U kalendaru odaberite za koje razdoblje želite prikaz naplata.
 4. Odaberite naplatu iz liste naplata.
 5. Kliknite na VIDI POTVRDU za printanje potvrde o naplati ili spremanje u PDF formatu.
 6. Kliknite na POŠALJI POTVRDU za slanje potvrde o naplati putem e-maila. Unesite e-mail na koji želite poslati potvrdu i kliknite na POŠALJI E-MAIL.

* Za slanje ponuda putem Link2Pay, morate imat aktiviran E-commerce (online kartičnu naplatu).

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari