Dodavanje bilješki na račun/potvrdu o plaćanju

1. Dodavanje bilješke na pojedini proizvod u košarici
  1. dodajte proizvod u košaricu
  2. dodirnite proizvod u košarici i dalje na 'Uredi'
  3. ispod 'Bilješke' unesite na crtu željeni tekst bilješke
  4. dodirnite '√ SPREMI'
BILJESKE_na_proizvodu.png
* Bilješka će bit vidljiva kao tekst ispod stavke proizvoda na ispisu računa/potvrde o plaćanju.
 
2. Dodavanje bilješke na ukupan iznos u košarici
  1. dodajte proizvode u košaricu
  2. dodirnite ikonu 'tri točkice' u košarici te u meniju odaberite 'Dodatni podaci'
  3. ispod 'Referenca' unesite na crtu željeni tekst reference (npr. soba 23)
  4. ispod 'Bilješke' unesite na crtu željeni tekst bilješke
  5. dodirnite '√ SPREMI'

BILJESKE_na_rac_unu.png

* Bilješka će bit vidljiva kao tekst ispod ukupnog iznosa na ispisu računa/potvrde o plaćanju.
 
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari