Opis tablice za uvoz proizvoda

Slijedi opis kolona tablice, koju je potrebno formirati za uvoz proizvoda preko AgentCASH web sučelja:

id, variant_id

Ove dvije kolone generira AgentCASH sustav, kao jedinstveni identifikator za svaki kreiran proizvod u AgentCASH-u i vidljiv je prilikom izvoza liste proizvoda u tablici. Sadržaj ovih kolona se ne smije modificirati jer je svaki proizvod, s pripadajućim varijantama, zapisan u bazi pod tim ID-em. U slučaju kreiranja i unosa novog proizvoda, koristeći funkciju uvoza liste proizvoda preko AgentCASH web sučelja, ove kolone ostavite praznima.

handle*

Obavezno polje!  Ova kolona predstavlja jedinstveni identifikator za proizvod.

Handle zadajte u sljedećem formatu - tekst malih slova, bez razmaka, može sadržavati donju crtu (_), no izbjegavajte specijalne znakove (npr. =('$#'&"#)

Sve varijante proizvoda imat će handle isti kao i handle naziva tog proizvoda.

Npr. za proizvod naziva 'majica', koji dolazi u dvije varijante - muška i ženska, handle će bit identičan za obje varijante npr. ‘majica’

Ukoliko koristite web trgovinu tada će link na proizvod u web trgovini (AgentCASH poddomena) sadržavati ono što unesete kao handle za taj proizvod.

Npr. za handle ‘agentcash-citac-kartica-miura-m010’ link na proizvod u web trgovini izgleda ovako->

https://www.agentcash.com/shops/fivebyfive/products/agentcash-citac-kartica-miura-m010

SKU

Eng. stock keeping unit

name*

Obavezno polje! U ovu kolonu upisuje se naziv proizvoda.

decription

Polje za unos opisa proizvoda, koji će bit vidljiv u web trgovini.

category

Naziv kategorije, kojoj proizvod pripada. Prije uvoza liste proizvoda, potrebno je kreirati kategorije proizvoda u web sučelju.

variant_option_one_name, variant_option_one_value, variant_option_two_name, variant_option_two_value, variant_option_three_name, variant_option_three_value

Nazivi varijanti i njihovih vrijednosti. Za jedan proizvod moguće je kreirati nekoliko varijanti s pripadajućim vrijednostima.

Npr. za varijantu naziva 'boja' moguće vrijednosti su crvena i plava. Kopirajte taj cijeli redak tablice za svaku vrijednost varijante. U ovom primjeru potrebna su dva retka. U polje variant_option_one_name upišite 'boja' u oba retka. U variant_option_one_value u jednom retku upišite 'crvena', a u drugom 'plava' za vrijednosti varijante.

Handle svih varijanti i pripadajućih vrijednosti imat će isti handle kao i taj proizvod.

retail_price_excl_tax, retail_price_incl_tax

Cijene proizvoda unose se u kolonu s uračunatim (retail_price_incl_tax) ili neuračunatim porezom (retail_price_excl_tax). Potrebno je upisati vrijednost samo u jednu od kolona, a vrijednost druge kolone izračunat će se iz unešenih vrijednosti. Ukoliko su u cijenama proizvoda uračunati porezi, tada je potrebno prethodno u postavkama trgovca (u web sučelju) aktivirati klizač ‘Svi porezi su uključeni u moje cijene’.

taxes

U ovu kolonu upisuje se handle za porez.

Npr. za PDV (25%) u ovu kolonu unijet ćete 'pdv_2500'.

Ukoliko je dodano nekoliko poreza na jedan proizvod, potrebno je upisati ih odvojeno zarezom.

Npr. za PDV (25%) i  PNP (3%) upišite 'pdv_2500,pdv_300'.

regular_retail_price

Ukoliko postoji snižena cijena proizvoda, u ovu kolonu se upisuje originalna cijana. Na web shopu ova originalna cijena prikazuje se prekriženo, pored snižene cijene.

weight

U ovu kolonu unosi se težina proizvoda u kilogramima (kg). Vrijednost ove kolone služi za izračun cijene dostave iz web tregovine.

barcode

Upisom bar koda proizvoda u ovu kolonu, omogućavate dodavanje proizvoda u košaricu pomoću bar kod skenera.

tile_label

Natpis od četiri znaka (npr. PLC7), koji se prikazuje na kvadratnoj pločici ikone proizvoda, pored naziva proizvoda.

tile_color

Boja pločice ikone proizvoda, koja se prikazuje pored naziva proizvoda u listi proizvoda ili kao kratica proizvoda u aplikaciji.

track_inventory

Za praćenje proizvoda na skladištu, postavite brojčanu vrijednost ove kolone na 1. U tom slučaju potrebno je, prije unosa proizvoda, u web sučelju kreirati skladište.

inventory_Naziv_Vašeg_Skladišta

Ukoliko imate kreirano skladište, u kolonu inventory_Naziv_Vašeg_Skladišta  upišite stanje  proizvoda na skladištu.

 *Obavezna polja (handle, name)

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari