Dodavanje proizvoda u kategoriju

Za dodavanje proizvoda u kategoriju:

  1. Prijavite se u svoj AgentCASH korisnički račun preko weba.
  2. U glavnom izborniku odaberite 'Proizvodi'.
  3. Odaberite proizvod u listi proizvoda i kliknite na 'UREDI' ili kreirajte novi proizvod.
  4. Odaberite postojeću kategoriju u padajućem izborniku 'Kategorija' ili kliknite na znak '+', pored padajućeg izobrnika, za kreiranje nove kategorije. Upišite naziv nove kategorije i kliknite na 'STVORI'.
  5. Za spremanje promjena o proizvodu, kliknite na 'SPREMI'.
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari