Što je chargeback?

Chargeback je naziv u kartičnom poslovanju za opoziv plaćanja od strane vlasnika kartice. Ovaj proces se događa kada vlasnik kartice podnese prigovor svojoj banci u kojem osporava da je uslugu/robu platio karticom. U slučaju uspješnog opoziva, iznos troškova transakcije vraća se vlasniku kartice, a trgovac tereti za troškove chargebacka.

Trgovci imaju mogućnost osporiti chargeback. Potrebni dokumenti uključuju npr. dokaz o isporuci robe. Dokazi se prosljeđuje kartičnoj organizaciji na provjeru.

U slučaju uspješno osporenog chargebacka, trgovcima se vraća iznos transakcije umanjen za troškove chargebacka.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari