Postavljanje AgentCASH čitača kartica (POS Mate)

 

                                               

 

 

 1. Sadržaj kutije čitača kartica
 2. Napajanje čitača kartica
 3. Uključivanje i isključivanje čitača kartica
 4. Uspostavljanje Bluetooth veze (uparivanje) s Android/iOS uređajem
 5. Promjena jezika čitača kartica

 

1. Sadržaj kutije AgentCASH čitača kartica

 • Čitač kartica PosMate® Smart - 1 kom.
 • USB kabel - 1 kom.
 • Adapter za napajanje (220V/50Hz) - 1 kom.

 

2. Napajanje čitača kartica

Za napajanje AgentCASH čitača kartica, priključite jedan kraj priloženog USB kabela u priključak za napajanje s gornje strane čitača kartica. Drugi kraj USB kabela priključite u adapter za napajanje. Adapter za napajanje priključite u izvor mrežnog napona.

Tijekom punjenja čitača kartica indikator napajanja svijetli crvenom bojom. Ukoliko je čitač kartica potpuno napunjen, indikator napajanja svijetli zelenom bojom.

Potpuno punjenje čitača kartica može trajati do 4 sata.

 

                                  

 

 

3. Uključivanje i isključivanje čitača kartica

Za uključivanje čitača kartica, kratko pritisnite gumb s gornje desne strane uređaja.

                                      

 

4. Uspostavljanje Bluetooth veze (uparivanje) s Android/iOS uređajem

Komunikacija čitača kartica s Android/iOS uređajem ostvaruje se Bluetooth vezom. Za ostvarivanje Bluetooth veze, potrebno je upariti čitač kartica s Android/iOS uređajem prateći sljedeće korake:

  1. Uključite čitač kartica i Android/iOS uređaj

  2. Pokrenite proces uparivanja na čitaču kartica

 • Pritisnite opcijski gumb žute boje
 • Odaberite opciju “DATA BEARER” pritiskom na gumb 1
 • Unesite PIN čitača kartica (Tvornički zadani PIN: 8497)
 • Potvrdite PIN pritiskom na zeleni gumb OK
 • Čitač kartica je spreman za uparivanje s Android/iOS uređajem

   3. Pokrenite proces uparivanja na Android/iOS uređaju

 • Pristupite Bluetooth postavkama Android/iOS uređaja (Postavke - Bluetooth, eng. Settings - Bluetooth)
 • Odaberite opciju traženja Bluetooth uređaja (Traži uređaje, eng. Search for devices)
 • Odaberite pronađeni PosMate čitač kartica

  4. Na čitaču kartica unesite kôd za uparivanje prikazan na Android/iOS uređaju.

 

Ukoliko su čitač kartica i Android/iOS uređaj uspješno upareni, na čitaču kartica svijetli plavi indikator Bluetooth veze.

                                         

 

 

5. Promjena jezika čitača kartica

Promjenu jezika na čitaču možete obaviti sljedećim koracima.

1. Upalite čitač kartica

2. Pritisnite opcijski žuti gumb 2 puta.

Nakon 2 pritiska na opcijski žuti gumb, prva opcija (označena brojem 1) na ekranu će biti opcija za promjenu jezika čitača. 

Ovisno o jeziku trenutno postavljenom na čitaču, naziv opcije je:

 • "1. Language" - ako je čitač na engleskom 
 • "1. Langue" - ako je čitač na francuskom 
 • "1. Taal" - ako je čitač na nizozemskom 
 • "1. Sprache" - ako je čitač na njemačkom 
 • "1. Jezyk" - ako je čitač na poljskom 
 • "1. Kieli" - ako je čitač na finskom 
 • "1. Språk" - ako je čitač na švedskom

Odaberite opciju za promjenu jezika čitača pritiskom na tipku 1.

3. Čitač podržava 7 jezika. Na ekranu čitača su ponuđena najviše tri jezika. Pritiskom na opcijski žuti gumb se prebacujete između ponuđenih jezika.

4. Kada se na ekranu čitača pojavi jezik koji želite, odaberite jezik pritiskom na pripadnu tipku.

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari

Powered by Zendesk