Imam više Android/iOS uređaja. Mogu li s njima koristiti isti AgentCASH čitač kartica?

Ukoliko u poslovanju koristite više od jednog Android/iOS uređaja (npr. za dvije odvojene blagajne) preporučamo da za svaki uređaj koristite zasebni AgentCASH čitač kartica.

Ako imate samo jedan AgentCASH čitač kartica, moguće ga je koristiti s više Android/iOS uređaja.

Ukoliko želite koristiti čitač kartica, a prethodno ste ga koristili na nekom drugom Android/iOS uređaju, potrebno je čitač kartica na trenutnom uređaju raspariti i ponovo upariti.

Zbog ograničenja Bluetootha, AgentCASH čitač kartica u određenom trenutku može biti ispravno uparen samo s jednim Android/iOS uređajem. 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari