Prijava i odjava na AgentCASH blagajnu

Prijava

  1. Otvorite AgentCASH mobilnu aplikaciju i dotaknite Prijavi se. Prikazat će se stranica za prijavu.
  2. Unesite e-mail adresu i zaporku kojom ste se registrirali za AgentCASH.
  3. Dotaknite Prijavi se.

Napomena: Zaporke su osjetljive na velika/mala slova. Ukoliko imate problema s prijavom ili ste zaboravili zaporku, uvijek ju možete resetirati.

 

Odjava

Odjava s AgentCASH blagajne razlikuje se ovisno o tipu uređaja kojeg koristite.

 

Odjava s pametnog telefona

  1. Dotaknite tri točkice u gornjem desnom kutu ekrana. Pojavit će se izbornik Postavke.
  2. Dotaknite Moj profil. Ovorit će se stranica s podacima prijavljenog korisnika.
  3. Dotaknite Odjavi se.

 

Odjava s tableta

  1. Dotaknite ikonu sa zupčanikom na lijevom rubu ekrana. Otvorit će se izbornik s postavkama aplikacije.
  2. Dotaknite Moj profil. Ovorit će se stranica s podacima prijavljenog korisnika.
  3. Dotaknite Odjavi se.
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari