2. Integracija AgentCASH checkouta

AgentCASH plaćanje možete jednostavno integrirati na vlastiti web shop pomoću Checkout funkcionalnosti koja će se pobrinuti za kreiranje obrasca za unos broja kartice, validiranje ulaznih podataka i sigurnost kartičnih podataka vašeg kupca. AgentCASH Checkout je sigurno plug-and-play rješenje za web trgovine koje ne žele prolaziti kroz skupi i dugotrajni proces PCI DSS certifikacije.

AgentCASH Checkout predstavlja relativno visoku razinu integracije. Ukoliko Checkout ne odgovara vašim potrebama, uskoro ćete moći koristiti vlastite obrasce za unos kartičnih podataka putem nadolazeće AgentCASH.js funkcionalnosti.

 

Kako biste vidjeli AgentCASH Checkout u praksi, kliknite na primjer ispod, ispunite obrazac nekim od testnih brojeva AgentCASH kartica (npr. 4200000000000018 Visa ili 5500000000000012 MasterCard), bilo kojim troznamenkastim CVC kodom i datumom isteka u budućnosti te proizvoljnim imenom vlasnika kartice.

 

 

Integracija Checkouta

Integracija je jednostavna. Uključivanjem JavaScript datoteke na svoju web stranicu dobit ćete pristup globalnom "agentcash" objektu. Ovaj je objekt odgovoran za komunikaciju s AgentCASH platformom i upravljanje obrascem za naplatu.

Ukoliko se JS datoteka učita s parametrom key, objekt će se automatski inicijalizirati tako da dodatne akcije nisu potrebne. U suprotnom, objekt treba manualno konfigurirati slanjem API ključa kao parametra agentcash.configure() metode.

API ključevi mogu se jednostavno generirati u administracijskom web sučelju: otvorite "API" sekciju pod izbornikom "Webshop" i kreirajte ga.

Nakon inicijalizacije, AgentCASH js će pretražiti sve DOM elemente koji sadrže atribut data-agentcash. Ovisno o vrijednosti atributa, mogu nastupiti različiti scenariji, a sustav može očekivati različite dodatne atribute.

 

Primjer: Naplata 50 HRK

Ovaj primjer pokazuje najjednostavniji način integracije naplate na vaš web sajt. Pretpostavlja se da je valuta trgovca postavljena na HRK.

 

Skripta se uključuje samo jednom u HTML dokumentu (na primjer u <head> elementu):

<script src="https://www.agentcash.com/js/agentcash.js?key={key}"></script>

 

Svi gumbi koji služe kao startne točke za naplatu moraju se označiti prepoznatljivim atributom data-agentcash="charge" te moraju imati iznos za naplatu definiran u data-amount atributu.

<button 
data-agentcash="charge"
data-amount="50.00"
data-language="hr"
data-callback-url="{callback_url}"
data-external-id="{external_id
}"
data-success-url="{success_url}"
data-failure-url="{failure_url}"
data-cancel-url="{cancel_url}">Buy</button>
 

 

Ovaj gumb nalaže AgentCASH.js-u naplatu 50 HRK.

Klikom na gumb otvara se pop-up dijalog i pokreće tok naplate unutar njega. Korisnik unosi podatke s kreditne kartice, inicira naplatu pritiskom na "Plati". Ako je transakcija od 50 HRK odobrena, AgentCASH šalje rezultat na vaš server, tj. URL definiran opcionalnim data-callback-url atributom te korisniku prikazuje dijalog s odgovarajućom porukom o uspjehu. 

Ukoliko želite naplatu označiti nekim svojim identifikatorom (npr. brojem pripadajuće narudžbe), potrebno je tu vrijednost upisati u atribut data-external-id.

Callback URL-u AgentCASH kroz tijelo POST poruke šalje JSON podatke o naplati, koji u slučaju uspješne naplate izgledaju ovako:

{
  payment_id: "...",
external_id: "...",
type: "purchase", status: "approved", receipt_url: "http://www.agentcash.com/p/3423235", amount: "50.00", currency: "HRK",
approval_code: "123456",
card_brand: "mastercard", card_masked_pan: "654321****1234", card_cardholder_name: "Andy Jervis",
card_fingerprint: "...", created_at: "2015-08-11T12:01:33Z", signature_order: "...", signature: "..." }

 

Ukoliko umjesto standardne AgentCASH poruke o rezultatu transakcije želite prikazati vlastitu web stranicu s obavijesti o uspješnoj, neuspješnoj ili prekinutoj transakciji, URL-ove do tih stranica možete definirati opcionalnim atributima data-success-url, data-failure-url i data-cancel-url.

 

Odabir jezika sučelja

Jezik obrasca za unos kartičnih podataka se zaključuje iz jezika trgovca. Međutim, ukoliko eksplicitno želite postaviti jezik obrasca, možete se poslužiti opcionalnim data-language atributom čija vrijednost treba biti dvoslovna kratica željenog jezika:

 • data-language="hr" - postavlja jezik na hrvatski
 • "en" - engleski
 • "de" - njemački
 • "fr" - francuski
 • "it" - talijanski
 • "es" - španjolski
 • "pt" - portugalski
 • "ru" - ruski
 • "cs" - češki
 • "sl" - slovenski

 

HTTPS za vašu stranicu

Sva razmjena podataka kod korištenja Checkouta odvija se kroz sigurnu HTTPS vezu. Međutim, kako biste se zaštitili od određenih vrsti man-in-the-middle napada, preporučujemo da i stranicu koja sadrži obrazac za naplatu također poslužite putem HTTPS protokola. Ovo znači da bilo koja stranica na kojoj se koristi Checkout obrazac treba započeti s https:// umjesto samo s http://.

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari