Upravljanje korisnicima

Putem web administracijskog sučelja, AgentCASH omogućava lako dodavanje novih članova vašeg tima (vaših zaposlenika/blagajnika), postavljanje prava pristupa članovima tima, promjenu lozinke i pristup podacima o prodaji.

Kreiranje novog korisnika

 1. Kliknite na Postavke > Korisnici. Otvorit će se lista korisnika vašeg sustava.
 2. Kliknite na Novi korisnik. Otvorit će se obrazac za unos podataka o novom korisniku.
 • U polje E-mail unesite mail adresu kojom će se korisnik prijavljivati na web sučelje i u mobilnu aplikaciju.
 • U polje Lozinka unesite početnu lozinku novom korisniku. Korisnik će naknadno moći samostalno promijeniti ovaj podatak.
 • Potvrdite lozinku, ponovnim unosom u polje Potvrda lozinke.
 • U polje Ime unesite ime zaposlenika. Zaposlenikovo ime će se ispisivati na svakom računu kojeg taj zaposlenik izda i trebalo bi odgovarati njegovom imenu u vaše internom aktu o slijednosti brojeva računa. Ukoliko umjesto imena, koristite neku drugu oznaku zaposlenika (npr. inicijale), unesite njih u ovo polje.
 • U listi "Uloge" odredite pravo pristupa novom zaposleniku. Ulogom su određene ovlasti.
 • U polje OIB unesite OIB zaposlenika

  3.Klikom na Stvori, spremit će se podaci o novom zaposleniku. U slučaju da koristite AgentCASH kao blagajnu (imate unešen fiskalni certifikat), podaci o korisnicima, koji izdaju račune, šalju se Poreznoj upravi.

Opis uloga korisnika:

 • Administratori imaju sva prava nad sustavom.
 • Blagajnici mogu izdavati račune. Vide samo račune koje su izdali te ne mogu stornirati račune i naplate.
 • Voditelji vide račune svih blagajnika i mogu stornirati račune i naplate.

Napomena: Prilikom dodijeljivanja uloge korisniku, dodijelite mu onu ulogu s najviše ovlasti, koju mu želite dati. Ukoliko se korisniku dodijeli nekoliko uloga, imate će ovlasti definirane onom najnižeg ranga (npr. za dodijeljene uloge administratora i blagajnika, korisnik će imat ovlasti blagajnika).

Promjena podataka postojećeg korisnika

 1. Kliknite na Postavke > Korisnici. Otvorit će se lista korisnika vašeg sustava.
 2. Kliknite na Korisnika čije podatke želite mijenjati. Otvorit će se stranica s podacima o odabranom korisniku.
 3. Kliknite na Uredi. Otvorit će se obrazac za promjenu podataka o korisniku.
 4. Nakon što promijenite podatke, kliknite na Spremi kako bi se promjene spremile i poslale u poreznu upravu (samo ukoliko imate podešen fiskalni certifikat).

Napomena: kod promjene podatka o korisniku možete unijeti novu lozinku korisnika ili ovo polje ostaviti praznim.

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari