3. Instalacija AgentCASH plugina za WooCommerce

AgentCASH plaćanje možete jednostavno integrirati na vlastiti WooCommerce webshop pomoću AgentCASH Payment Gateway plugina koji će se pobrinuti za kreiranje obrasca za unos kartice, validiranje ulaznih podataka i sigurnost kartičnih podataka vašeg kupca. 

Opis

AgentCASH Payment Gateway je dodatak (plugin) za WooCommerce koji trgovcima omogućava jednostavnu integraciju AgentCASH plaćanja na njihov webshop.

Nakon instalacije i aktivacije plugina, kupci će imati mogućnosti odabira AgentCASH načina plaćanja. Ispod detalja narudžbe pojavit će se gumb 'Plati uz AgentCASH'. Klikom na gumb otvara se obrazac u koji kupac unosi podatke o svojoj kartici i izvršava plaćanje. Nakon plaćanja, ovisno o uspješnosti transakcije, kupac će biti preusmjeren na jednu od stranica na webshopu.

 

Minimalni zahtjevi

 • WordPress 4.1+
 • WooCommerce 2.4+
 • PHP 5+

 

Instalacija

 1. Skinite AgentCASH Payment Gateway plugin za WooCommerce na dnu ove stranice.
 2. Ulogirajte se u Vaš Wordpress/WooCommerce webshop.
 3. U izborniku odaberite Dodaci -> Dodaj novi (Plugins -> Add New).
 4. Kliknite na gumb Prenesi dodatak (Upload Plugin)
 5. Klikom na gumb Choose File pronađite ranije preuzeti plugin na svojem računalu te kliknite na Instaliraj sada (Install Now).
 6. Kada je plugin uspješno instaliran kliknite na Aktiviraj dodatak (Activate Plugin).

Kako bi plugin bio spreman za korištenje, potrebno je podesiti određene stavke. Pratite upute u sljedećoj sekciji.

 

Postavke

Postavkama AgentCASH Payment Gateway plugina možete pristupiti na sljedeći način:

 1. U izborniku odaberite WooCommerce -> Postavke (WooCommerce -> Settings).
 2. Na vrhu ekrana kliknite na gumb Naplata (Checkout).
 3. Među ponuđenim opcijama plaćanja na vrhu ekrana odaberite AgentCASH Payment Gateway.

Sada možete:

 • Omogućiti/onemogućiti AgentCASH payment gateway (određuje je li ovaj način plaćanja vidljiv na Vašem webshopu).
 • Urediti naziv i opis (prikazuju se kupcu prilikom odabira načina plaćanja na Vašem webshopu).
 • Urediti putanju do AgentCASH.js skripte (automatski se postavlja prilikom instalacije plugina).
 • Upisati API ključ/tajnu (vidi Dohvaćanje API ključa/tajne).
 • Odabrati stranice na koje će kupac biti preusmjeren u slučaju uspješne/neuspješne/otkazane transakcije.

 

Dohvaćanje API ključa/tajne

Kako bi AgentCASH Payment Gateway plugin mogao ispravno raditi potrebno je u postavkama (vidi Postavke) unijeti API ključ i tajnu.

API ključ i tajnu možete dohvatiti kroz AgentCASH web aplikaciju:

 1. Ulogirajte se u AgentCASH web administraciju.
 2. U izborniku odaberite Webshop -> API.
 3. Kliknite na gumb Dodaj čime će se generirati par ključ/tajna.
 4. Kopirajte ključ i tajnu i zalijepite ih u odgovarajuća polja u postavkama AgentCASH Payment Gateway plugina u WooCommercu.

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari

Powered by Zendesk