9. Primjer T&C za turističke agencije

Ogledni primjer općih uvjeta trgovanja za turističke agencije

Sadržaj i cijena aranžmana/putovanja

_IME TRGOVCA_ kao organizator putovanja jamči provedbu aranžmana sukladno opisu kojeg ste primili i ostvarit će ga u potpunosti na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode i sl.) ili nepredviđenih prometnih i carinskih teškoća te lokalnih praznika. Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je _IME TRGOVCA_ naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom putovanja, a moguće ih je realizirati, plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku _IME TRGOVCA_, u valuti zemlje u kojoj se pruža. Cijene aranžmana koje su objavljene i u inozemnim valutama, preračunavaju se i plaćaju po prodajnom tečaju PBZ – a na dan plaćanja, ukoliko se plaćaju prije putovanja. _IME TRGOVCA_ zadržava pravo povećanja objavljenih cijena u slučaju povećanja cijene smještaja, prehrane, prijevoza i drugih usluga, odnosno u slučaju povećanja tečaja valute, koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana u odnosu na dan izrade kalkulacije za pojedini aranžman. 

Prijave i  uplate

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici _IME TRGOVCA_, kao i elektronskom poštom (e – mailom). Prilikom prijave, putnik uplaćuje 30% iznosa, a ostatak od 70% treba uplatiti jednokratno ili obročno, najkasnije do 14 dana prije putovanja, ako nije drugačije objavljeno u pojedinom programu.

Kategorizacija i opis usluge

Ponuđeni smještaji objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr., pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija, standardi smještaja i usluge su u svakoj državi različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u svakom programu zasebno.

Promjena programa

_IME TRGOVCA_ može otkazati program potpuno ili djelomično, ako prije i za vrijeme njegovog trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, na teret organizatora.

Pravo _IME TRGOVCA_ na otkaz

_IME TRGOVCA_ može otkazati aranžman ako se ne prijavi dovoljan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator objavljuje i minimalan broj putnika. _IME TRGOVCA_ je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka putovanja te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

Odustajanje putnika od putovanja

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum prijema pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj ljestvici za sve aranžmane koji nisu vezani za avionski prijevoz: ZA OTKAZ DO 30 DANA PRIJE PUTA, _IME TRGOVCA_ naplaćuje 20% cijene aranžmana, ZA OTKAZ 29 – 22 DANA, _IME TRGOVCA_ naplaćuje 30% cijene aranžmana, ZA OTKAZ 21 – 15 DANA, _IME TRGOVCA_ naplaćuje 60% cijene aranžmana, ZA OTKAZ 14 – 4 DANA, _IME TRGOVCA_ naplaćuje 80% cijene aranžmana, a ZA OTKAZ 3 – 0 DANA prije polaska na put, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana. Ako se putni ne pojavi ili otkaže aranžman za vrijeme njegovog trajanja, _IME TRGOVCA_ će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. Za sve aranžmane koji su vezani za avionski prijevoz, u slučaju da putnik prema navedenom postupku otkaže putovanje koje uključuje prijevoz avionom, _IME TRGOVCA_ obračunava otkazne troškove po sljedećoj ljestvici: ZA OTKAZ
PUTOVANJA DO 62 PRIJE PUTOVANJA, _IME TRGOVCA_ naplaćuje 20% troškova aranžmana; ukoliko se kupovina avionske karte izvrši prije tog termina, iznos aviokarte senaplaćuje u cjelosti, ZA OTKAZ OD 61 DO 32 DANA, _IME TRGOVCA_ naplaćuje 60% cijena aranžmana, ZA OTKAZ 31 – 16 DANA, _IME TRGOVCA_ naplaćuje 80% cijene aranžmana, a ZA OTKAZ 15 ILI MANJE DANA, _IME TRGOVCA_ naplaćuje 100% cijene aranžmana. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, _IME TRGOVCA_ zadržava samo troškove uzrokovane zamjenom. KADA SU STVARNO NASTALI TROŠKOVI ILI KADA JE UDIO U FIKSNIM TROŠKOVIMA GRUPE ILI PUTOVANJA VEĆI OD NAVEDENIH U LJESTVICI, _IME TRGOVCA_ ZADRŽAVA PRAVO NAPLATE STVARNO NASTALIH TROŠKOVA!

Obveze putnika

Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite države, kao i država u koje putuje. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora i izvršiteljima usluge u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za počinjenu štetu.

Prtljaga

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na čarterskim letovima te do 20 g prtljage na redovitim zračnim linijama ili prema pravilniku pojedine aviokompanije. Djeca do 2 godine starosti nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva._IME TRGOVCA_ nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporučuje se najam sefa) ili autobusu. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastali.

Putno osiguranje

U skladu sa zakonom o turističkoj djelatnosti, _IME TRGOVCA_, u suradnji s osiguravajućim društvom, nudi paket putnog osiguranja koji se sastoji od dobrovoljnog putnog zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu, osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, kao i osiguranje od otkaza putovanja u slučaju bolesti ili smrti putnika ili člana uže obitelji, koji se nudi kako za putovanje u inozemstvo, tako i u našoj zemlji. Uplatom akontacije, putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket osiguranja. VAŽNA NAPOMENA: POLICA OSIGURANJA NE MOŽE SE UGOVORITI NAKNADNO!

Jamčevina

PUTOVANJA SU POKRIVENA POLICOM OSIGURANJA JAMČEVINA
TURISTIČKIH PAKET ARANŽMANA BROJ _____ KOD _____, BROJ ____

Rješavanje prigovora

Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno u pismenim obliku. _IME TRGOVCA_ neće primati u postupak grupne primjedbe. Odmah, na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja, odnosno predstavnika _IME TRGOVCA_, a ako ga nema, kod izvršitelja usluge. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom _IME TRGOVCA_ i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri, da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora, koje odgovara uplaćenoj usluzi, _IME TRGOVCA_ neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom _IME TRGOVCA_ ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu izjavu – zapisnik u dva primjerka, koja potpisuju obje strane. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik te možebitne račune za dodatne troškove. _IME TRGOVCA_ će primiti u postupak samo dokumentirane primjedbe koje primi u navedenom roku od 8 dana. _IME TRGOVCA_ je dužan donijeti pismeno rješenje u roku od 14 dana od primitka prigovora, a može odgoditi rok rješavanja pritužbe, zbog prikupljanja informacija i provjera navoda žalbe kod davatelja usluga za najviše 14 dana. _IME TRGOVCA_ će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu putovanja. Dok organizator ne podnese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluge, a ne može obuhvaćati već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete.

 

Napomena: AgentCASH se odriče odgovornosti od posljedica korištenja uvjeta trgovanja navedenih u ovom članku. Što sve točno trebaju sadržavati uvjeti trgovanja za određenu djelatnost saznajte u savjetovanju s pravnikom ili računovođom.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari