Slanje ponude iz aplikacije

Slanje ponude kupcu preko AgentCASH aplikacije (Android):

  1. Pozicionirajte se u košaricu.
  2. Odaberite proizvod koji želite poslati u ponudi.
  3. Dodirnite ukupni iznos za naplatu.
  4. Odaberite Pošalji ponudu.
  5. Dodirnite Odaberi kupca te izaberite kupca, koji je prethodno kreiran ili kreirajte novog dodirom na (+ NOVI KUPAC).
  6. Upišite opis ponude (opcionalno).
  7. Odredite trajanje ponude (maksimalno 30 dana).
  8. Dodirnite POŠALJI.

Sve kreirane ponude (skice) kao i one poslane, vidljive su u Webshop->Ponude u web sučelju korisničkog profila.

Ponuda se dostavlja na e-mail adresu navedenu u podacima o kupcu. Kupac klikom na link u ponudi može odabrati način plaćanja - transakcijski račun ili karticom (ukoliko imate aktiviranu web trgovinu).

Alternativno, kreirajte i pošaljite ponudu iz web sučelja.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari