Kreiranje poreza

U našem sučelju postoje unaprijed definirani porezi, najčešće korištene u svim djelatnostima (npr. PDV 25%). Specifične djelatnosti zahtjevaju dodatno oporezivanje usluga (npr. Turističke agencije). U tom slučaju, ovisno o potrebama djelatnosti koja se obavlja, potrebno je definirati poreze.

Za kreiranje poreza:

1. Prijavite se u svoj korisnički račun preko weba, kao administrator.
2. U izborniku s lijeve strane odaberite Postavke->Porezi.
3. Kliknite na gumb +DODAJ.
4. Unesite naziv poreza (npr. čl.91 o oporezivanju marže) te mu pridružite iznos (npr. 1%).
5. Kliknite na SPREMI.

Nakon što ste definirali poreze, aktivirajte ih kod proizvoda (usluga):

  • pomakom klizača udesno (kod kreiranja ili uređivanja proizvoda u web sučelju) ili 
  • dodirom na željeni porez (kod kreiranja proizvoda u aplikaciji).
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari