8. Postavljanje uobičajenog pologa gotovine u blagajni

Za postavljanje uobičajenog pologa gotovine u ladici, na početku svake smjene:

  1. Prijavite se u aplikaciju.
  2. Otvorite glavni izbornik dodirom na () u gornjem lijevom kutu ekrana.
  3. Odaberite Postavke.
  4. U POS->Praćenje gotovine uključite praćenje gotovine pomakom klizača u desno.
  5. Upišite Uobičajeni polog gotovine u kunama. Ovaj iznos može se korigirati prilikom svakog novog otvaranja blagajne.
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari