Izdavanje R1 računa

Za izdavanje R1 računa, potrebno je unijeti podatke o kupcu:

  1. Prijavite se u aplikaciju.
  2. Kliknite na Odaberi kupca u košarici (zasivljeno polje).
  3. Izaberite kupca u listi kupaca ili kliknite na '+' za dodavanje podataka o novom kupcu.
  4. Popunite detalje o kupcu (naziv firme, ime kupca, OIB firme, adresa firme, e-mail i broj tel./mob.).
  5. Pospremite podatke o kupcu klikom na DODAJ. Kupac se sad nalazi u listi kupaca.
  6. Odaberite kupca.
  7. Dodajte proizvod u košaricu. U košarici je uz proizvode sad vidljivo i ime kupca (zasivljeno).
  8. Naplatite i izdajte račun. 

U detaljima računa bit će vidljivi podaci o kupcu, što je zapravo R1 račun. Budite sigurni da ste unijeli sve potrebne podatke, koje treba sadržavati R1 račun. Za detalje o sadržaju R1 računa, posavjetujte se s knjigovodstvom.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari