Omogući plaćanje na transakcijski račun

Za plaćanje preko transakcijskog računa, aktivirajte opciju plaćanja na transakcijski račun i uredite podatke o računu:

  1. Prijavite se u svoj korisnički račun preko weba, kao administrator.
  2. Postavke->Općenito aktivirajte opciju za plaćanje na transakcijski račun pomakom klizača u desno:Screen_Shot_2018-06-26_at_10.22.43.png
  3. Podakte o računu za uplatu (IBAN) upišite u polje InformacijeScreen_Shot_2018-06-26_at_10.22.33.png
  4. Kliknite na SPREMI.
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari