Pregled naplata

Za pregled naplata:

  1. Prijavite se u svoj korisnički račun preko weba, kao administrator.
  2. Pozicionirajte se u Prodaja->Naplate.
  3. U kalendaru označite početni i krajnji datum vremenskog razdoblja za koje želite pregled naplata: Screen_Shot_2018-06-26_at_12.13.44.png
  4. Kliknite na ikonu tri točkice u gornjem desnom uglu i odaberite format za preuzimanje izvještaja:  Screen_Shot_2018-06-26_at_12.14.36.png

Za sažeti prikaz naplata, dohvatite izvješće o naplatama.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari