Dodavanje poreza na proizvod

Prije nego dodate poreze na proizvodima, provjerite je li aktivirana opcija Svi porezi su uključeni u moje cijene.

Za dodavanje poreza na proizvodu:

  1. Prijavite se u svoj korisnički račun preko weba.
  2. U glavnom izborniku, odaberite Proizvodi.
  3. Odaberite proizvod s liste ili kreirajte novi proizvod.
  4. Kliknite na UREDI.
  5. Označite poreze, koji su uračunati u cijenu proizvoda pomakom klizača u desno Screenshot_2019-01-02_at_15.08.32.png
  6. Kliknite na SPREMI.

Napomena: Promjene će se primjenjivati od sljedećeg izdanog računa, dok neće bit utjecaja na prethodno izdane račune.  

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari