Svi porezi su uključeni u moje cijene

Ukoliko su svi porezi uključeni u cijenu usluge ili prozivoda, aktivirajte tu opciju na svom korisničkom profilu:

  1. Prijavite se u svoj korisnički račun preko weba.
  2. U glavnom izborniku, odaberite Postavke->Općenito.
  3. Pomaknite klizač u desno za aktivaciju opcije Svi porezi su uključeni u moje cijene Screenshot_2019-01-02_at_15.12.37.png
  4. Kliknite na SPREMI.
  5. Dodajte porez na proizvod.

Napomena: Prilikom kreiranja proizvoda, obavezno uključite odgovarajući porez na svakom proizvodu pomakom klizača POREZ (%) u desno.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari