Kaj storiti ob preklicu plačila (chargeback)?

Imetnik kartice se lahko odloči, da bo preklical plačilo. Postopek sproži z zahtevkom na banki. Po uspešnem preklicu se preklicani znesek zabeleži v dobro na računu imetnika kartice, trgovcu pa se zaračuna strošek preklica.

Trgovec se lahko proti preklicu plačila pritoži.

Za to mora predložiti ustrezne dokumente, na primer dokazilo o dobavi. Trgovčevo dokazilo se posreduje izdajatelju kreditnih kartic v potrditev.

Če trgovec uspe z nasprotnim zahtevkom, dobi povrnjen preklicani znesek, od katerega pa so odšteti stroški preklica.

Imate vprašanja? Pošlji zahtevek

Komentar